Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mońkach – Radosław Niewiński
  Do zakresu obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego należy w szczególności:

  1. organizacja pracy Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia zgodnej z prawem, efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań;
  2. wykonywanie zadań bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
  3.  ustalanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym;
  4. reprezentowanie Urzędu Skarbowego na zewnątrz.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2015 Data publikacji: 24.04.2015 14:33 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2022 10:30
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk