Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Urzędzie Skarbowym w Siemiatyczach na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

   

  2020 rok
  28.05.2020 - 18.06.2020 Prawidłowość przebiegu procesu egzekucyjnego oraz rejestrowania zdarzeń w Egapoltax dla tytułów wykonawczych z najstarszą datą wpływu

  2019 rok    
  18.02.2019 – 08.03.2019    Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w celu wyjaśnienia i likwidacji nadpłat.

  2016 rok
  17 - 20.10.2016 r. Prawidłowość wdrożenia i funkcjonowania zasad kontroli wewnętrznej w zakresie kontroli funkcjonalnej w okresie od kwietnia 2014 do 30.09.2016

  2015 rok
  10 -  30.09.2015 r. Działanie podejmowane przez organ podatkowy  w zakresie sprawdzenia zasadności zwrotu VAT, w tym realizacja wytycznych przedmiotowych Ministerstwa Finansów.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 07:08 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021 13:59
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Katarzyna Choruży