Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Siemiatyczach

  Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Siemiatyczach

  Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Siemiatyczach

  Sprawy, w zależności od ich rodzaju załatwiane są wg kolejności wpływu i zebranego materiału.
  Przepisy art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa stanowią, że indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również informacji na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa.
  Specyfika zadań Urzędu Skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważająca większość działań prowadzonych przez Urząd.
  Podatnicy którzy złożyli wniosek w Urzędzie o wszczęcie postępowania lub organ podatkowy wszczął wobec nich postępowanie podatkowe, otrzymują pisma w sprawie, gdzie w górnym lewym rogu wskazany jest pracownik załatwiający sprawę. Pracownik ten udziela wszelkich informacji związanych z toczącym się postępowaniem, ale jedynie stronie lub stronom tego postępowania.
  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwracać się bezpośrednio do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach pod numerem telefonu:

  • Referat Obsługi Bezpośredniej – 85 722 52 38
  • Wieloosobowe Stanowisko Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i sektorowych  – 85 722 52 27
  • Referat Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości – 85 722 52 04

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 11:01 Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2022 12:33
  Autor: US w Siemiatyczach Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Renata Ginter