Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach w latach 2011-2015

  l.p.

  Prowadzący kontrolę

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2014 rok

   

  1.

  NIK Delegatura w Białymstoku

  22.09.2014 – 31.10.2014 r.

  Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym

  2012 rok

   

  1.

  ZUS Oddział w Białymstoku Wydział Kontroli Płatników i Składek

  18.04.2012 – 16.05.2012 r.

  1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

  3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

   

  2.

  Archiwum Państwowe w Suwałkach

  4.09.2012 r.

  W zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego.

   

  3.

  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

  28.11.2012 r.

  Zgodność wykonywanych zadań z programem stażu.


  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:25 Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2016 09:48
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda