Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Od 15 kwietnia 2021 r. na indywidualny rachunek podatkowy należy również wpłacać daninę solidarnościową (DSF), opłatę od środków spożywczych (CUK), opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml (ALK), opłatę wnoszoną przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (DRA) i opłatę od sprzedaży detalicznej (PSD).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze.

  Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Suwałkach do gromadzenia dochodów budżetowych:

  KP, PCC, SD - zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  62 1010 0055 0202 0120 0007 0000

  Opłata dodatkowa za przejazd autostradą:

  64 1010 0055 0202 0120 0100 0000

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (m.in. należności za kserokopie dokumentów):
  95 1010 0071 2223 2012 3100 0000
   

  Rachunki sum depozytowych tj.:

  Egzekucja administracyjna
  74 1010 1049 0001 6913 9120 0000
  40 1010 1049 0001 6913 9120 1000 - rachunek zabezpieczeń

  Opłata skarbowa - Urząd Miejski w Suwałkach
  22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 Bank PEKAO S.A.
   

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  
  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • opłata paliwowa

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000  

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:14 Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2022 11:39
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk