«Powrót

Spotkanie z przedsiębiorcami w Białymstoku

Spotkanie z przedsiębiorcami w Białymstoku

Spotkanie z przedsiębiorcami w Białymstoku

Konferencja z udziałem przedsiębiorców - Białystok 01.10.2018 r.
Konferencja z udziałem przedsiębiorców - Białystok 01.10.2018 r.
Konferencja z udziałem przedsiębiorców - Białystok 01.10.2018 r.
Konferencja z udziałem przedsiębiorców - Białystok 01.10.2018 r.
Konferencja z udziałem przedsiębiorców - Białystok 01.10.2018 r.

1 października 2018 r. w Białymstoku odbyło się kolejne w województwie podlaskim spotkanie z przedsiębiorcami w ramach cyklu konferencji „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany", których partnerem jest Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa.

W spotkaniu z podlaskimi przedsiębiorcami wzięła udział Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, która podkreśliła, że wszystkie zmiany wprowadzane w Konstytucji Biznesu, zostały wypracowane podczas wspólnego dialogu administracji z przedsiębiorcami i ich celem jest realne ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

„Pakietowi ustaw uchwalonych z myślą o przedsiębiorcach i nazywanych zbiorczo Konstytucją Biznesu przyświeca jasny cel – przedsiębiorca ma być dla państwa partnerem, a nie przeciwnikiem. W moim przekonaniu Krajowa Administracja Skarbowa od początku traktuje przedsiębiorców, tak jak zresztą wszystkich podatników, jak partnerów. Dzisiaj, dzięki Konstytucji Biznesu, robimy w tym partnerstwie kilka kroków do przodu. Myślę, że rozmawiając ze sobą podczas takich spotkań jak dzisiejsze, będziemy mogli jeszcze lepiej poznawać swoje potrzeby i możliwości, co z kolei będzie się przyczyniało to zwiększania poczucia satysfakcji i zadowolenia z obustronnych kontaktów." powiedział podczas spotkania Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski.

W trakcie konferencji, Zastępca Naczelnika US w Łomży Waldemar Gorlo zaprezentował pakiet zmian w systemie podatkowym przygotowany przez Ministerstwo Finansów, nazywany w skrócie „3xP  -prostota, przejrzystość, przyjazność". Ponadto, przedstawiciel podlaskiej KAS omówił najważniejsze zmiany w przepisach prawa podatkowego, zarówno te wprowadzone, jak i te które mają wejść w życie w najbliższym czasie, ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorców.

W spotkaniu w Białymstoku wzięli również udział Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Barbara Loba, Dyrektor warszawskiego oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego Norbert Wroński, ekspert w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Mateusz Marciniak oraz Opiekun Płatnika Strategicznego Inspektoratu ZUS w Białymstoku Iwona Halicka.

Podczas konferencji, licznie przybyli przedsiębiorcy mogli także porozmawiać z ekspertami o tym, co w praktyce oznaczają zmiany prawa gospodarczego m.in. w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych i zamówień publicznych.