Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie w latach 2011-2019

  l.p.

  Prowadzący kontrolę

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2019 rok

  1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 26.03.2019 r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
  2013 rok

   

  1.

  Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży

  13.11.2012 r.

  Prawidłowość klasyfikowania i kwalifikowania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej, znajdujących się w archiwum zakładowym. Prawidłowość brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Prawidłowość prowadzenia ewidencji oraz udostępniania akt.

  2011 rok

   

  1.

  ZUS Oddział w Białymstoku Wydział Kontroli Płatników Składek

  24.01 – 1.02.2011 r.

  Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokumentowanie rozliczeń z tego tytułu.

  Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.04.2015 Data publikacji: 28.04.2015 10:15 Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2019 14:05
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda