«Powrót

Spotkanie z przedsiębiorcami w Łomży

Spotkanie z przedsiębiorcami w Łomży

Spotkanie z przedsiębiorcami w Łomży

20 września 2018 r. w Łomży odbyło się pierwsze w województwie podlaskim spotkanie z przedsiębiorcami w ramach cyklu konferencji „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany"

„Krajowa Administracja Skarbowa, którą reprezentuję, od początku swojego powstania ma dwa bardzo konkretne cele: po pierwsze, skuteczniej walczyć z szarą strefą i przestępczością skarbową. Po drugie, poprawiać warunki obsługi podatników zapewniając im wsparcie oraz stwarzając warunki uczciwej konkurencji, nieprzeszkadzające w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ten drugi kierunek traktujemy bardzo poważnie. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś będziemy mogli Państwu omówić ważne zmiany, jakie na tym polu zostały zainicjowane poprzez wprowadzenie Konstytucji Biznesu." powiedział podczas spotkania zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Piotr Pawluczenia.

Pan Dyrektor wyraził również nadzieję, że dzięki takim spotkaniom, zarówno administracja skarbowa, jak i przedsiębiorcy będą mogli jeszcze lepiej poznawać swoje potrzeby i możliwości, co z kolei będzie się przyczyniało do zwiększania poczucia satysfakcji i zadowolenia z obustronnych kontaktów.

Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej zaprezentowali pakiet zmian w systemie podatkowym przygotowany przez Ministerstwo Finansów, nazywany w skrócie 3xP (prostota, przejrzystość, przyjazność). Ponadto Zastępca Naczelnika US w Łomży Waldemar Gorlo, omówił najważniejsze zmiany w przepisach prawa podatkowego, zarówno te wprowadzone, jak i te które mają wejść w życie w najbliższym czasie, ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorców.

W spotkaniu w Łomży wzięli udział również doradca Ministra Jarosława Gowina Marcin Sekściński, przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Cezary Maliszewski oraz Kierownik Inspektoratu ZUS w Łomży Ewa Siwik.

Podczas konferencji, przedsiębiorcy mieli do dyspozycji strefę informacyjną, w której mogli porozmawiać z ekspertami o tym, co w praktyce oznaczają zmiany prawa gospodarczego m.in. w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych i zamówień publicznych.