«Powrót

Wskazówki nt. wysyłki plików JPK_VAT

Wskazówki nt. wysyłki plików JPK_VAT

Wskazówki nt. wysyłki plików JPK_VAT

Mając na uwadze liczne pytania związane z wysyłką plików JPK_VAT po 23.08.2019 r., podlaska KAS przypomina o zmianie certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK obowiązującego od 23 sierpnia 2019 r.

Od 23 sierpnia 2019 r., aby wysłać JPK, należy użyć nowego certyfikatu klucza publicznego, który służy do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi. Certyfikat jest dostępny na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) w zakładce VAT/ Jednolity Plik Kontrolny/ Pliki do pobrania - Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r. (ZIP, 2 kB)

Certyfikat klucza publicznego należy zaktualizować we wszystkich aplikacjach wykorzystywanych do wysyłki JPK. W przypadku korzystania z innych aplikacji niż e-mikrofirma lub Klient JPK 2.0 należy zwrócić się do dostawcy programu z zapytaniem o sposób implementacji nowego certyfikatu klucza publicznego.

E-mikrofirma zaktualizuje certyfikat automatycznie, podobnie jak nowa wersja aplikacji Klient JPK 2.0.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, dniach 24-25.09.2019 r. mogły występować utrudnienia z automatyczną aktualizacją aplikacji Klient JPK i e-mikrofirma. W związku z tym należy sprawdzić, czy jest możliwość wygenerowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) do wysłanego pliku JPK_VAT za lipiec i sierpień 2019 r.

Jeżeli aplikacje nie były zaktualizowane po 23.08.2019 r., po wysyłce pliku JPK_VAT przez okres dłuższy niż trzy godziny utrzymywał się status 120 „Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu", a następnie pojawiał się błąd wysyłki: „412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany", związany z użyciem starego certyfikatu klucza do szyfrowania, należy powtórzyć próbę aktualizacji aplikacji. Następnie po aktualizacji, trzeba zamknąć i jeszcze raz uruchomić aplikację oraz ponownie przesłać plik JPK_VAT.