Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bieżące Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku do gromadzenia dochodów budżetowych:

  CIT - podatek dochodowy od osób prawnych:
  95 1010 1049 0071 3922 2100 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

  VAT - podatek od towarów i usług:
  45 1010 1049 0071 3922 2200 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

  PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych:
  92 1010 1049 0071 3922 2300 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

  KP, PCC, SD - zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  79 1010 0055 0202 0030 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
  86 1010 1049 0071 3922 2700 0000    NBP  O/O w  Białymstoku

  Rachunki sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku:
  69 1010 1049 0071 3913 9120 0000   NBP O/O w Białymstoku

  Opłata skarbowa - Urząd Miejski w Białymstoku

  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 BANK PEKAO SA

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  
  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • opłata paliwowa

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000  

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 11:44 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2018 08:40
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk