«Powrót

Skuteczna kontrola podlaskiej KAS – budżet państwa odzyskał 1 milion zł

Skuteczna kontrola podlaskiej KAS – budżet państwa odzyskał 1 milion zł

Skuteczna kontrola podlaskiej KAS – budżet państwa odzyskał 1 milion zł

Klawiatura komputera - zdjęcie przykładowe

Na stratę 1 miliona złotych naraził Skarb Państwa jeden z podlaskich przedsiębiorców z branży budowlanej. Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Białegostoku podczas kontroli firmy ujawnili finansowe nieprawidłowości i doprowadzili do wpłaty pełnej kwoty podatkowych zaległości.

Pracownicy KAS z Białegostoku skontrolowali podlaską firmę zajmującą się sprzedażą materiałów budowalnych i świadczeniem usług z tej branży. Analiza dokumentacji i transakcji finansowych dokonywanych przez przedsiębiorcę pozwoliła na ustalenie, że kontrolowany podatnik w okresie ostatnich 5 lat nie zaewidencjonował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży i świadczonych usług na kwotę 2 milionów 600 tysięcy złotych.

Dzięki skutecznym działaniom pracowników podlaskiej KAS przedsiębiorca nie kwestionując ustaleń kontrolujących, złożył korekty deklaracji i wpłacił zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek VAT w łącznej kwocie 1 miliona złotych.