«Powrót

Podlaskie rekordy podatkowe - KAS podsumowała kampanię PIT

Podlaskie rekordy podatkowe - KAS podsumowała kampanię PIT

Podlaskie rekordy podatkowe - KAS podsumowała kampanię PIT

wykres wzrastający, podsumowanie kampanii pit podlaskiej KAS
  • 91% wszystkich złożonych deklaracji PIT w województwie podlaskim stanowiły zeznania elektroniczne.
  • Łączna kwota do zwrotu nadpłaconego w 2021 roku podatku PIT to 451 mln zł, z kolei wykazany podatek „do zapłaty" to 300 mln zł.
  • Najwięcej Podlasian skorzystało z odliczeń na cele rehabilitacyjne, ulgi rodzinnej i termomodernizacyjnej.
  • Ponownie przybyło też osób, których dochód przekroczył milion złotych w woj. podlaskim i jest ich już 1136.

Moment podsumowania kampanii rozliczania PIT-ów przez Krajową Administrację Skarbową, jak co roku przypada na przełom czerwca i lipca. Z analiz Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku wynika, że w tym roku w woj. podlaskim do urzędów skarbowych wpłynęło 583 tys. PITów różnego rodzaju.
Blisko 91 proc. z nich (czyli prawie 530 tys. PITów) Podlasianie złożyli w formie elektronicznej (przy użyciu usługi Twój e-PIT lub za pośrednictwem systemu e-Deklaracje). W ubiegłym roku było to 484 tys. zeznań e-PIT, czyli o 45 tys. mniej. 

„Milionowe" ciekawostki

Rozliczając się za 2021 r. podatnicy w województwie podlaskim zapłacili 2,979 mld zł podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i było to o 332 mln zł więcej niż przed rokiem.
Tradycyjnie większość podatników, bo aż 96 proc. znalazło się w pierwszym przedziale podatkowym i zapłaciło 17 proc. podatek. W drugim przedziale podatkowym znalazło się 4 proc. podatników. W tej grupie więcej osób niż przed rokiem wykazało dochód powyżej miliona złotych. Takich podatników było w tym roku aż 1136, podczas gdy rok wcześniej dochodami powyżej miliona złotych mogło pochwalić się 1047 osób. Największa liczba „zamożnych" była w Białymstoku i okolicach – 606 (o 43 więcej niż przed rokiem) oraz w Łomży – 120 (o 5 więcej niż przed rokiem) i w Suwałkach – 90 (o 11 więcej niż przed rokiem).


Z podsumowania białostockiej Izby Administracji Skarbowej wynika, że największy dochód  w wysokości ponad 52 mln zł osiągnął przedsiębiorca rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Augustowie. Z kolei wśród najbardziej popularnych zeznań PIT-37, które najczęściej składają osoby zatrudniane na umowę o pracę, rekordowy dochód wyniósł ponad 4,1 mln zł. Natomiast najwyższy dochód z obrotu papierami wartościowym, jaki wykazał podatnik w PIT-38 to ponad 4,7 mln zł. Był on siedmiokrotnie mniejszy niż w roku ubiegłym.

Ilu z nas pracowało za granicą, jakie nadpłaty otrzymaliśmy i ile podatku zapłaciliśmy fiskusowi?

Rozliczając się za 2021 rok dochody z zagranicy wykazało 12 460 podatników, którzy łącznie zarobili ponad 629 mln zł. Rok wcześniej takich osób było 12 352 i zarobili o 46 mln zł mniej (w 2020 r. ich dochód wynosił 583 mln zł).

Interesujących statystyk dostarcza także analiza dopłat i zwrotów. Co roku w większości składanych zeznań podatnicy wykazują nadpłatę do zwrotu. W tym roku takich zeznań było prawie 410 tys. Urzędy skarbowe z woj. podlaskiego zwrócą podatnikom łącznie ponad 451 mln zł.

Z kolei, podatników, którzy muszą dopłacić jest 92 tys., i dopłacą oni łącznie prawie 300 mln zł podatku wykazanego w zeznaniach. Zeznań „zerowych", czyli takich z których nie wynikał ani zwrot, a ni dopłata było w tym roku 73 tys.

Rekordowa kwota jaką urząd skarbowy zwrócił podatnikowi to 1,6 mln zł (Urząd Skarbowy w Łomży). Z kolei rekordowa dopłata jaką podatnik musiał przelać na konto urzędu to 3,6 mln zł (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku).

Najpopularniejsze ulgi i zwolnienia

Od kilku lat chętnie korzystamy z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Najpopularniejszą jest ulga na dzieci. W tym roku liczba dzieci, na które odliczono ulgę wyniosła 187 107 i było to o 494 dzieci więcej niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę popularność, na drugim miejscu była ulga rehabilitacyjna. Zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania ulgą termomodernizacyjną, z której można skorzystać od stycznia 2019 r. W rozliczeniach za 2021 rok skorzystało z niej 13 248 podatników, a zwrot podatku wynosił aż 229 mln zł. Rok wcześniej z rozliczenia skorzystało 8 718 podatników, którzy odliczyli łącznie 140 mln zł.

W rozliczeniach za 2021 rok po raz trzeci pojawiło się zwolnienie „Bez PIT dla młodych". Skorzystało z niego 42 656 młodych podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia i osiągnęli przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia. Łączna kwota przychodu „młodych" podatników objęta w 2021 roku tym zwolnieniem to prawie 909 mln zł, w tym 676 mln zł to przychody z umów o pracę, a 232,8 mln zł to przychody z umów zleceń. Oznacza to, że od takiej kwoty osoby objęte zwolnieniem „Bez PIT dla młodych" nie zapłaciły podatku PIT.


Czy i jak inwestowaliśmy na giełdzie?

W 2021 roku mieszkańcy województwa podlaskiego chętniej niż rok wcześniej inwestowali na Giełdzie Papierów Wartościowych. Liczba osób, które w zeznaniach PIT-38 wykazały przychody (dochód lub stratę) ze sprzedaży papierów wartościowych wyniosła w tym roku 8 191 (w 2020 roku było takich podatników 7 552).

Pomimo, iż wzrosła liczba podatników zarabiających na giełdzie – w tym roku było ich 4881 (rok wcześniej – 4223), to łączny wykazany przez nich dochód był niższy niż w ubiegłym roku i wyniósł zaledwie 164 mln zł (rok wcześniej było to 289 mln zł). Więcej jest też osób, które straciły na swoich giełdowych inwestycjach. W 2021 r. na swoich transakcjach „na minusie" było 3 413 podatników, podczas gdy rok wcześniej stratę z giełdy wykazało 2 975 osób.
Wysokość dochodu i straty pokazuje poniższy wykres:

Pliki do pobrania