«Powrót

Informacja o zwrotach nadpłat

Informacja o zwrotach nadpłat

Informacja o zwrotach nadpłat

Urząd Skarbowy w Suwałkach informuje, że zwrot nadpłaty może nastąpić:

  • na rachunek bankowy podatnika (art. 77b § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa),
  • przekazem pocztowym (art. 77b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
  • w kasie banku prowadzącego obsługę kasową Urzędu tj. MONETIA S.A ul. 1 Maja 2A, 16-400 Suwałki (w Centrum Obsługi Urzędu Skarbowego).

W celu otrzymania zwrotu nadpłaty w kasie banku należy wskazać w zeznaniu podatkowym - w sposób nie budzący wątpliwości - żądanie zwrotu nadpłaty w kasie lub złożyć pismo z takim żądaniem (art. 77b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
W przypadku wątpliwości pracownika Urzędu Skarbowego co do formy zwrotu nadpłata zostanie zwrócona w sposób wskazany w pkt. 1. lub 2.