Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Łomży

  Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Łomży

  Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Łomży

  Sprawy, w zależności od ich rodzaju załatwiane są wg kolejności wpływu i zebranego materiału.
  Przepisy art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa stanowią, że indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również informacji na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa.
  Specyfika zadań Urzędu Skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważająca większość działań prowadzonych przez Urząd.
  Podatnicy którzy złożyli wniosek w Urzędzie o wszczęcie postępowania lub organ podatkowy wszczął wobec nich postępowanie podatkowe, otrzymują pisma w sprawie, gdzie w górnym lewym rogu wskazany jest pracownik załatwiający sprawę. Pracownik ten udziela wszelkich informacji związanych z toczącym się postępowaniem, ale jedynie stronie lub stronom tego postępowania.
  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwracać się bezpośrednio do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego w Łomży pod numerem telefonu:

  • Pierwszy Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej (OB-1) 86 215 07 16
  • Drugi Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej (OB-2) 86 215 07 10
  • Dział Obsługi Bezpośredniej (OB-2) 86 215 07 27
  • Dział Postępowań Podatkowych (PP) 86 215 07 29
  • Dział Rachunkowości (RP) 86 215 07 18
  • Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich (SW) 86 215 08 04
  • Dział Egzekucji Administracyjnej (EA) 86 215 08 20
  • Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (KS) 86 215 08 09
  • Wieloosobowe Stanowisko Współpracy Międzynarodowej (WM) 86 215 07 28

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 10:55 Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2022 10:08
  Autor: US w Łomży Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Renata Ginter