Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem w latach 2011-2015

  l.p.

  Prowadzący kontrolę

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2013 rok

   1.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  w Białymstoku

  16-23.01.2013 r.

  1.  Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  2.  Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

  3.  Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  4.  Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  2.

  Archiwum Państwowe w Białymstoku

  14.05.2013 r.

  Archiwum zakładowe

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 11:33 Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2016 12:09
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda