Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm), udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.
  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

  2020 rok

  • 30.01 - 19.02.2020 r. - Prawidłowość przebiegu procesu egzekucyjnego oraz rejestrowania zdarzeń w Egapoltax dla tytułów wykonawczych z najstarszą datą wpływu

  2018 rok

  • 10 - 17.05.2018 - Realizacja obowiązku wdrożenia systemu Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (ESKS)

  2016 rok

  • 9.09.2016 - BHP i ochrona przeciwpożarowa
  • 18 - 31.10.2016 - Prawidłowość prowadzenia analizy ryzyka rejestracji podatnika przez urząd skarbowy
  • 10.11.2016 - Weryfikacja działania organu podatkowego w zakresie monitorowania rozliczeń dokonywanych przez podatników podatku od towarów i usług

  2015 rok

  • 16.11 - 9.12.2015 - Monitorowanie podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem prowadzonych analiz, czynności sprawdzających, typowania do kontroli, realizacji kontroli oraz prowadzonych postępowań podatkowych.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:02 Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2020 15:20
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk