Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Wysokiem Mazowieckiem

  Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Wysokiem Mazowieckiem

  Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Wysokiem Mazowieckiem

  Sprawy, w zależności od ich rodzaju załatwiane są wg kolejności wpływu i zebranego materiału.
  Przepisy art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa stanowią, że indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również informacji na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa.
  Specyfika zadań Urzędu Skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważająca większość działań prowadzonych przez Urząd.
  Podatnicy którzy złożyli wniosek w Urzędzie o wszczęcie postępowania lub organ podatkowy wszczął wobec nich postępowanie podatkowe, otrzymują pisma w sprawie, gdzie w górnym lewym rogu wskazany jest pracownik załatwiający sprawę. Pracownik ten udziela wszelkich informacji związanych z toczącym się postępowaniem, ale jedynie stronie lub stronom tego postępowania.
  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwracać się bezpośrednio do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem pod numerem telefonu:

  • Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB) – 86 275 74 21
  • Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV) - 86 275 74 07;
  • Referat Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości (SEW) – 86 275 74 03

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 11:14 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2020 14:14
  Autor: US w Wysokiem Mazowieckiem Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk