Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  • w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

  Dla klientów Urzędu opracowano karty informacyjne, opisujące sposób załatwienia poszczególnych rodzajów spraw oraz wnioski, ułatwiające załatwienie konkretnej sprawy, które wyłożone są tematycznie na blacie w okienku „Informacja" znajdującym się na Sali Obsługi Podatników na parterze.

  Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są przez Sekretariat Urzędu (pokój nr 19 – I piętro).

  Skargi i wnioski:
  Klienci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są:

  • przez Naczelnika Urzędu - w czwartki w godzinach od 13:00 do 14:00 (pokój 19a – I piętro),
  • przez pracowników Referatu Obsługi Bezpośredniej obsługujących Salę Obsługi Podatnika - codziennie w godzinach urzędowania oraz w poniedziałki od 15:30 do 17:00.

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (email, ePUAP), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).
  Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza – /g257blk5ip/skrytka
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja użytkownika (link otwiera nowe okno w serwisiue zewnętrznym).


  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line poprzez system ePUAP;
  Dostarczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym do Sekretariatu Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem, w godzinach urzędowania, na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
  • Płyta CD
  • Płyta DVD

  Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie papierowej.
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  Dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.
  Akceptowane formaty załączników: DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, TXT, XLS, XLSX, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, XML.
  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 12:05 Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2020 10:46
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda