Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie – Katarzyna Wilimczyk

  Do zakresu obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego należy w szczególności:

  1. Organizacja pracy Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia zgodnej z prawem, efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań.
  2. Wykonywanie zadań bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych i bezpośrednio podległych pracowników, w tym w szczególności, wydawanie poleceń i wytycznych.
  3. Ustalanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym.
  4. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
  5. Egzekwowanie od kierowników komórek organizacyjnych prawidłowej i terminowej realizacji przypisanych zadań w ramach bezpośredniego nadzoru służbowego.
  6. Sprawowanie kontroli funkcjonalnej w odniesieniu do Urzędu Skarbowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 27.04.2015 12:42 Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2017 13:43
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda