Status prawny US

  Status prawny US

  Status prawny US

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji rządowej niezespolonej podległym Ministrowi Finansów. Naczelnik wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego.
  Jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Status prawny urzędu skarbowego reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)
  Minister Finansów w drodze zarządzenia określił organizację urzędu skarbowego oraz nadał mu statut - Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 41).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 12:18 Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2017 11:59
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda