«Powrót

KAS zatrzymała kosmetyki zawierające ekstrakty z chronionych zwierząt

KAS zatrzymała kosmetyki zawierające ekstrakty z chronionych zwierząt

KAS zatrzymała kosmetyki zawierające ekstrakty z chronionych zwierząt

Funkcjonariusz KAS przy opakowaniach z kosmetykami
Opakowania z kosmetykami

Balsamy i kremy zawierające ekstrakty z chronionych zwierząt zatrzymali funkcjonariusze podlaskiej KAS. Nielegalne preparaty mundurowi wykryli podczas kontroli na jednym z białostockich bazarów.

Blisko 20 opakowań specyfików zawierających w swoim składzie żółć i tłuszcz niedźwiedzi oraz ekstrakt z pijawek lekarskich oferowały do sprzedaży na jednym z białostockich bazarów 3 obywatelki Białorusi.

Zarówno niedźwiedzie, jak i pijawki lekarskie, jako zwierzęta zagrożone wyginięciem, wpisane są na listę zwierząt chronionych konwencją waszyngtońską (CITES)*. Na przewóz przez granicę oraz obrót nimi wymagane są stosowne dokumenty i zezwolenia.
Ponieważ Białorusinki ich nie posiadały, oferowane do sprzedaży preparaty zostały zarekwirowane przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a wobec kobiet wszczęto sprawy karne. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za przewóz bez stosownych zezwoleń i handel okazami gatunków podlegających ochronie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Warto wiedzieć, że w celu uzyskania "ekstraktów ze zwierząt", te ostatnie są męczone. Przykładowo, aby uzyskać żółć od niedźwiedzi zwierzęta są przetrzymywane w tak ciasnych klatkach, że mogą tylko leżeć, a do ich narządów wewnętrznych wszczepiane są rurki, którymi upuszczana jest żółć. Niedźwiedzie wykorzystywane w tym procederze cierpią z powodu chorób, niegojących się ran i bezruchu.

* Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r.
Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r. Weszła w życie w Polsce 12 marca 1990 r.

Pliki do pobrania