Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych
  Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.: należności cywilno-prawnych, egzekucji, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji.

  • Rachunek dochodów Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku:
   60 1010 1049 0070 8322 3100 0000 (NBP O/O w Białymstoku)
  • Rachunek wydatków Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku:
   13 1010 1049 0070 8322 3000 0000 (NBP O/O w Białymstoku)
  • Rachunki sum depozytowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku:
   - 49 1010 1049 0070 8313 9120 0000 (NBP O/O w Białymstoku) - egzekucja administracyjna
   - 94 1010 1049 0070 8315 7178 7000 (NBP O/O w Białymstoku) - prowadzony w walucie – USD do obsługi środków z tytułu zabezpieczeń majątkowych w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych
  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta urzędów skarbowych w Nowym Targu oraz Opolu:

  • 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 - podatek akcyzowy krajowy, podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, podatek akcyzowy z tytułu importu, podatek od gier, podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14), kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy, należności za legalizacyjne znaki akcyzy.
  • 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 - cło, podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych, decyzje i postanowienia, mandaty, kary pieniężne, kary porządkowe, kary grzywny, koszty postępowania, opłaty za udostępnianie danych, opłaty za udzielenie zezwoleń, deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług), koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
  • 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 - opłata paliwowa
  • 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000 - zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe, zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe, z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucje, opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych, dopłata do gier hazardowych, zaliczki na WIA i WIT.
  • 96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 - MANDAT-JNG – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.03.2017 Data publikacji: 07.03.2017 11:02 Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2020 11:03
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk