«Powrót

Z granicy do muzeum

Z granicy do muzeum

Z granicy do muzeum

Dyrektor IAS oraz dyrektor muzeum przy gablocie z militariami
Dyrektor IAS oraz dyrektor muzeum podczas rozmowy z dziennikarzami
Dyrektor IAS oraz dyrektor muzeum podczas przemowy
Dyrektor IAS oraz dyrektor muzeum podczas podpisywania protokołów
Funkcjonariusz KAS prezentuje wczesnośredniowieczną szablę

W piątek 7 lipca podlaska KAS przekazała Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku zabytkowe militaria zatrzymane pół roku temu przez celników podczas próby ich przemytu przez przejście graniczne w Bobrownikach.

Wczesnośredniowieczne militaria: 3 szable, hełm oraz 5 bojowych czekanów dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski oficjalnie przekazał białostockiemu muzeum kierowanemu przez dyrektora Andrzeja Lechowskiego.

Przemyt tych unikatowych archeologicznych artefaktów wykryli w grudniu 2016 i styczniu 2017 roku funkcjonariusze z Oddziału Celnego w Bobrownikach. Dzięki pracy i staraniom Służby Celno-Skarbowej sąd zdecydował o przepadku tych przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa oraz o ich przekazaniu właśnie do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Według opinii ekspertów z dziedziny archeologii przekazane zabytki to militaria, które datowane są na IX-XIII wiek i wydobyte zostały z grobów zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Ukrainy, Białorusi lub Rosji. Należały najprawdopodobniej do wojowników wywodzących się ze stepów naddunajskich i nadczarnomorskich. Są to przedmioty o wielkiej wartości historycznej, stanowiące unikat nie tylko w Polsce lecz w całej Europie.

Po poddaniu ich pracom renowacyjnym i konserwatorskim oraz po przeprowadzeniu szczegółowych ekspertyz przekazane przez KAS militaria będzie można obejrzeć na ekspozycji w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.