Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Mońkach do gromadzenia dochodów budżetowych:

  CIT - podatek dochodowy od osób prawnych:
  49 10101049 00 0550 2221 000 000 NBP O/O w Białymstoku

  VAT - podatek od towarów i usług:
  96 10101049 00 0550 2222 000 000 NBP O/O w Białymstoku

  PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych:
  46 10101049 00 0550 2223 000 000 NBP O/O w Białymstoku

  KP, PCC, SD - zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  03 1010 0055 0202 0090 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
  40 10101049 00 0550 2227 000 000 NBP O/O Białymstoku

  Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Mońkach:
  Egzekucja administracyjna :
  23101010490005501391200000 NBP O/O Białymstoku

  Opłata skarbowa - Urząd Miejski w Mońkach
  95 1240 5211 1111 0010 7408 0369 (Bank Pekao S.A.)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2015 Data publikacji: 24.04.2015 14:39 Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2019 13:38
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda