Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Mońkach

  Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Mońkach

  Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w US w Mońkach

  Sprawy, w zależności od ich rodzaju załatwiane są wg kolejności wpływu i zebranego materiału.
  Przepisy art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa stanowią, że indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również informacji na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa.
  Specyfika zadań Urzędu Skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważająca większość działań prowadzonych przez Urząd.
  Podatnicy którzy złożyli wniosek w Urzędzie o wszczęcie postępowania lub organ podatkowy wszczął wobec nich postępowanie podatkowe, otrzymują pisma w sprawie, gdzie w górnym lewym rogu wskazany jest pracownik załatwiający sprawę. Pracownik ten udziela wszelkich informacji związanych z toczącym się postępowaniem, ale jedynie stronie lub stronom tego postępowania.
  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwracać się bezpośrednio do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego w Mońkach pod numerem telefonu:

  • Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB) 85 727 99 33
  • Wieloosobowe Stanowisko Rachunkowości (SER) 85 727 99 40;
  • Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Kontroli Podatkowej, Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników, Wymiany Informacji Międzynarodowej oraz Spraw Karnych Skarbowych (SKA) 85 727 99 44
  • Wieloosobowe Stanowisko Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych oraz Spraw Wierzycielskich (SPV) 85 727 99 45
  • Wieloosobowe Stanowisko Egzekucji Administracyjnej (SEE) 85 727 99 38

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 10:58 Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2022 14:34
  Autor: US w Mońkach Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Renata Ginter