Majątek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)

  1. Środki trwałe

  • Grunty - 4 160 061,35 zł
  • Budynki i lokale - 51 565 185,28 zł
  • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 963 537,65 zł
  • Kotły i maszyny energetyczne - 55 864,00 zł
  • Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania - 5 361 570,03 zł
  • Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty - 24 619,02 zł
  • Urządzenia techniczne - 1 705 501,11 zł
  • Środki transportu - 2 207 771,80 zł
  • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 2 075 607,78 zł

  środki trwałe łącznie - 68 119 718,02 zł

  2. Pozostałe środki trwałe - 10 516 630,84 zł
  3. Wartości niematerialne i prawne - 932 951,75 zł

  MAJĄTEK OGÓŁEM: 79 569 300,61 zł

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:32 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017 12:40
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda