Majątek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.)

  • Grunty – 10 805 963,37 zł.
  • Budynki i lokale – 104 268 399,09 zł.
  • Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania – 25 178 488,93 zł.
  • Urządzenia techniczne – 22 572 570,63 zł.
  • Środki transportu – 21 571 393,70 zł.
  • Narzędzia, przyrządy, wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane – 51 281 312,61 zł.

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:32 Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 09:23
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk